Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepaling, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (EdelNetzwerk Beteiligungs UG (beperkte aansprakelijkheid), San-Remo-Str. 15, 40545 Düsseldorf, Duitsland, Tel.: 0211 9763 5549, e-mail: info@maskenversand.online) (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) hebben) om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt tussentijds voor contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als hun verzegeling na levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en bezorgadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Verbonden / gefinancierde bedrijven

Als u dit contract financiert met een lening en deze later intrekt, bent u niet langer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is met name aannemelijk als wij tegelijkertijd uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze deelname om deze te financieren. Als de lening al naar ons is gestroomd op het moment dat de annulering ingaat of wanneer de goederen worden geretourneerd, zal uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gefinancierde contract met betrekking tot u aangaan met betrekking tot de juridische gevolgen van de annulering of de terugkeer. Dit laatste is niet van toepassing als het huidige contract betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bv. Effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en zeg de leningsovereenkomst ook op als u ook een herroepingsrecht heeft.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen terug in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Gelieve de goederen niet naar ons terug te sturen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde leden 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan
bedrijf
EdelNetzwerk Beteiligungs UG
San-Remo-Str. 15
40545 Düsseldorf

E-mailadres: info@maskenversand.online


- Ik / wij (*) annuleer hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- datum
---------------------------------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.